Cięcia techniczne

Cięcia techniczne polegają na utrzymaniu odpowiedniej odległości pomiędzy drzewem, a każdego rodzaju infrastrukturą (budynki, skrajnia, napowietrzne linie elektroenergetyczne czy telefoniczne).

 

Cięcia wykonujemy w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na statykę drzewa czy jego pokrój.