Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzewa jest to szereg czynności, które mają poprawić kondycje zdrowotną drzewa oraz zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkody przez drzewo w jego otoczeniu.

 

Podstawową czynnością jest usunięcie suszu gałęziowego, który podczas wiatru lub z upływem czasu może spaść, uszkadzając mienie bądź zdrowie ludzkie. W zakres pielęgnacji drzew wchodzą również takie czynności jak prześwietlanie korony czy korekta korony poprawiająca statykę drzewa.

 

Czynności te wykonywane są technikami dostępu linowego (bezinwazyjnie).