Opinie dendrologiczne

Wykonujemy opinie dendrologiczne, które zawierają podstawowe dane drzewa oraz zalecenia do dalszego postępowania z drzewem.